تصاویرتاسف برانگیز از وضعیت مدرسه ی روستای گدارگه کوهدشت لرستان با ۶۰۰نفر جمعیت! 51

تصاویر تاسف برانگیز از وضعیت مدرسه ی روستای گدارگه کوهدشت لرستان با ۶۰۰ نفر جمعیت! www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو : این بچه‌ها قرار است آینده ایران را بسازند اما نه مدرسه درست و حسابی دارند، نه یک زندگی معمولی؛ فراموش شده‌اند و در یک دور باطل محرومیت گرفتار آمده‌اند طوری که وقتی اوضاعشان را می‌بینیم تصور می‌کنیم شاید ایرانی نیستند که از این خاک سهمی ندارند!
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است