دانلود حقوق تجارت 3 پیام نور 77

خلاصه مباحث حقوق تجارت ۳ اسناد تجاری براساس کتاب حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار ،اسناد در وجه حامل و چك) دکتر ربیعا اسکینیhttp://lawpdf.ir/downloads/حقوق-تجارت-3/
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است