مدیریت و کنترل ترس و استرس در سخنرانی و ارائه(بخش دوم) 13

سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه ،حرف از سخنرانی و صحبت در جمع هم که پیش میاد استرس و اضطراب تمام وجودمون را فرا میگیرد، چطور میتوانیم به ترس و استرسمان در سخنرانی غلبه کنیم؟
1398/10/23 فیلم
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است