درخواست روحانی از مجلس برای جدایی وزارت تجارت از صنعت و معدن 27

درخواست روحانی از مجلس برای جدایی وزارت تجارت از صنعت و معدن www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است