حواشی جالب ماراتون علمی 98 14

کنکور 98 با 1/119/000 نفر داوطلب در 5 گروه آزمایشی برگزار شد که طبق معمول گذشته حواشی جالب خودش رو داشت .
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است