میتونید بفهمید؟xکپشن 6

آخه من چیبگم یکی میگه دوسم نداری یکی میگهسربزن یکی میگه بهگی معرفتآخه من چیکاااااااارکنم؟؟؟ :( بفهمییییییید من امتحان دارممممممم کارنامموگندبزنمشما گردن میگیریییید؟؟؟ :[ بسهدیگه خستم کردید :( اصن میرم که دیگهالکی نیاید (مثلا)وقتتونو تَلف کنید;] و به منبگید سربزن:] ویدیو بعدی میبینم که کیا دویت دارن برم و. کیا دوست ندارن
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است